top of page

Advocaat sinds 1990.

Specialismen:

arbeidsrecht, ondernemingsrecht, faillissementsrecht en erfrecht

Tel: 06 492 228 04

stuur een e-mail

Otto van Schravendijk arbeidsrecht, ondernemingsrecht, faillissementsrecht en erfrecht
mr. A.O.C.A. van Schravendijk

Otto van Schravendijk (1965) studeerde Nederlands recht te Utrecht en houdt zich voornamelijk bezig met arbeidsrecht en erfrecht en in mindere mate insolventierecht. Door de raakvlakken met deze rechtsgebieden wordt ook het algemene verbintenissenrecht door hem bestreken. 

  

In arbeidszaken treedt hij op voor zowel werkgevers als werknemers, waarbij de nadruk ligt op beëindigingen van arbeidsovereenkomsten (ontbindingen, ontslagvergunningen) en loonvorderingen. Dit is een bewuste keuze omdat aldus ervaring bestaat vanuit beide gezichtspunten, hetgeen de behandeling van iedere individuele zaak ten goede komt. 

  

In erfrechtzaken staat hij vaak erfgenamen bij die problemen hebben met het verdelen van nalatenschappen of legitimarissen die hulp behoeven bij het inroepen van hun legitieme porties. 

 

Met zijn ruim 25-jarige ervaring als curator en later ook als WSNP-bewindvoerder adviseert hij over de aansprakelijkheid van bestuurders in faillissementen en ook in het voortraject van een faillissement of schuldsaneringsregeling (WSNP). Uiteraard staat hij ook cliënten bij die het niet eens zijn met rechterlijke beslissingen op insolventiegebied, zowel rond faillissementen (hoger beroep, verstek) als rond de WSNP (voortijdige beëindigingen, weigeringen toegelaten te worden). 

  

Hij is op internationaal niveau werkzaam geweest als bridgearbiter. Tot november 2018 vervulde hij dertien jaar het voorzitterschap van de Commissie van Beroep van de Nederlandse Bridge Bond, waarvan hij sinds 2000 deel uitmaakte. Sinds 2019 legt hij zich meer toe op het spelen van wedstrijdbridge. 

bottom of page