KLACHTENREGELING

Bij de behartiging van uw belangen streven wij niet alleen naar kwaliteit, maar ook naar een goed contact met u.

 

Desondanks kan het voorkomen dat u met het bereikte resultaat, of de weg die daartoe leidde, niet tevreden bent. In dat geval nodigen wij u uit samen met ons naar een oplossing te zoeken.

 

Daartoe beschikt Stelvio advocaten over een intern klachtenreglement, dat u desgewenst ter hand kan worden gesteld.