top of page

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Het personen- en familierecht ziet op een groot aantal aspecten waarmee u in uw persoonlijk leven te maken kunt krijgen. U kunt dan denken aan echtscheiding, beëindiging van (geregistreerd) partnerschap, het opzeggen van een samenlevingscontract, vaststelling of wijziging van partner- of kinderalimentatie, het regelen van omgang met kinderen, het regelen van gezag over kinderen, erkenning of ontkenning van ouderschap, vaststelling van ouderschap, en problemen rond curatele, beschermingsbewind en mentorschap.
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om u bij het oplossen van problemen op deze gebieden terzijde te staan. Wij kunnen u adviseren over uw juridische mogelijkheden, voor u onderhandelen met (de adviseur van) uw (voormalige) partner, voor u procederen en optreden als bemiddelaar/mediator voor beide partijen gezamenlijk.
 
We bespreken graag met u welke vorm van rechtsbijstand voor uw situatie passend en wenselijk is. Welke keuze u ook maakt, persoonlijke betrokkenheid staat voor ons altijd voorop. Wanneer u kiest voor bemiddeling (mediation) zoeken partijen in onderling overleg, en derhalve zonder tussenkomst van de rechter, zelf een oplossing. De bemiddelaar schetst het juridisch kader waarbinnen partijen samen op zoek gaan naar de voor hen beste oplossing. Op die wijze kan maximaal recht worden gedaan aan dat wat partijen van belang vinden. Aan ons kantoor is een mediator verbonden die u graag begeleidt bij dergelijke bemiddeling. Voor een meer uitgebreide uitleg van het bemiddelingsproces/mediation zie ook onder “mediation”.

bottom of page