top of page

ALGEMENE PRAKTIJK

Onder de algemene praktijk vallen geschillen en aangelegenheden van meer algemene aard. Stelvio advocaten staan hierin zowel particulieren als ondernemingen (MKB) bij.

Zo stellen wij regelmatig contracten en algemene voorwaarden op in alle door ons genoemde rechtsgebieden. Wij kunnen u bijstaan indien u aanspraak maakt op nakoming van een overeenkomst, of betrokken raakt bij een conflict of over de uitleg van een contract.

Tevens bieden wij ondersteuning op het gebied van handelstransacties, waaronder franchise-, distributie- en agentuurovereenkomsten. Hieronder vallen ook de geldlenings-, aannemings-, en koop/verkoopovereenkomst.

Ook smaad, burengeschillen, belediging en straatverbod etc. vallen onder dit rechtsgebied.

Wij hebben tenslotte ruime ervaring in het voeren van incassoprocedures.

bottom of page