top of page
Jeanette van Beveren.jpg
mr. J.E.A. van Beveren

Advocaat & mediator sinds 2004

 

Specialismen:

personenrecht en

familierecht.

jeugdrecht.

stuur een e-mail

logo vfas.png
MfN_Registermediator1.png
fjr.png

"Geen zaak is hetzelfde, dat maakt mijn werk zo boeiend", zegt Jeannette van Beveren, advocaat en mediator. "Bij familiezaken lopen emoties vaak hoog op. Mensen begeleiden, de zaak ontrafelen, normaliseren, daarnaast juridisch herformuleren, dat maakt mijn werk zeer uitdagend."

"Als mediator behartig ik de belangen van beide partijen, het streven is te zoeken naar oplossingen die alle betrokkenen passen."

Voor Jeannette van Beveren is de belangenbehartiging van kinderen wezenlijk bij de uitoefening van haar vak: "wat gebeurt er met de kinderen als ouders besluiten uit elkaar te gaan?"


"Tegen mijn cliënten zeg ik: je hebt de pet op van ex-partner en die van ouder. Die twee petten moet je uit elkaar houden, in het belang van de kinderen. Gelukkig zie je dat ouders in toenemende mate proberen in onderling overleg tot een zorgregeling te komen."

"Ik sta ook jongeren bij die uit huis, dus gesloten, worden geplaatst. Daarnaast sta ik mensen bij in het kader van de wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen.""No two cases are the same, that's what makes my work so exciting," says Jeannette van Beveren, lawyer and mediator. "Emotions often run high in family matters. Guiding people, unraveling the case, normalizing it, and also reformulating it legally, that makes my work very challenging."

"As a mediator I represent the interests of both parties, the aim is to find solutions that suit all parties involved.

 

For Jeannette van Beveren, representing the interests of children is essential in the exercise of her profession: "what happens to the children if parents decide to separate?"

"I say to my clients: you wear the hat of an ex-partner and that of a parent. You have to keep those two hats apart, in the interest of the children. Fortunately, you see that parents are increasingly trying in mutual consultation to come up with a care plan."

 

"I also assist young people who are (closed) placed out of their homes. In addition, I assist people in the context of the Special Admissions Act in Psychiatric Hospitals."

bottom of page