top of page
foto voor website 2.jpg
mr. N.J.G. de Jager

Advocaat & mediator sinds 2008

 

Specialismen:

familierecht.

erfrecht.

stuur een e-mail

logo vfas.png

Nynke is een ervaren advocaat op het gebied van familie- en erfrecht. Zij is aangesloten bij de vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Zij houdt zich bezig met complexe scheidingen en heeft veel ervaring op het gebied van huwelijkse voorwaarden en alimentatiezaken. Ook houdt Nynke zich bezig met het afwikkelen van erfrechtzaken.

“In het familie- en erfrecht draait het om mensen en dat is waar ik van houd. Alle zaken op het gebied van familie- en erfrecht hebben een grote impact op mensen. Mensen lopen tegen veel zaken aan: emotioneel en financieel verandert er veel voor ze. Ik begeleid mensen door in oplossingen te denken en realistisch te zijn in de juridische mogelijkheden. Als betrokken advocaat en mediator vind ik het van belang dat partijen met elkaar in gesprek blijven, zeker als er kinderen bij betrokken zijn.”

Nynke is geregistreerd bij de Orde van Advocaten als gespreksleider intervisie en begeleidt verschillende intervisiegroepen.

Nynke is an experienced lawyer in the field of family and inheritance law. She is a member of the Association of Family Lawyers and Divorce Mediators (vFAS). She deals with complex divorces and has extensive experience in prenuptial agreements and maintenance cases. Nynke is also involved in settling inheritance law cases.

"Family and inheritance law is all about people and that is what I love. All family and inheritance law cases have a big impact on people. People run into many issues: emotionally and financially a lot changes for them. I guide people by thinking in solutions and being realistic about their legal options. As a committed lawyer and mediator, I believe it is important for parties to keep talking to each other, especially if children are involved."

Nynke is registered with the Bar Association as an intervision discussion leader and supervises several intervision groups.

bottom of page