top of page

FAILLISSEMENTSRECHT

Stelvio advocaten adviseren cliënten, die op enigerlei wijze met deze materie in aanraking komen. Zo kan het zijn dat ondernemers advies behoeven over hoe te handelen bij een dreigend faillissement.

 

Bestuurders van B.V.’s en stichtingen kunnen in conflict komen met een curator vanwege gestelde bestuurdersaansprakelijkheid. Natuurlijke personen verdienen bijstand in hun conflicten met een cura­tor.

 

Cliënten kunnen het oneens zijn met rechterlijke beslissingen, zoals een faillietverklaring, een weigering om toegelaten te worden tot de WSNP of een voortijdige beëindiging van een WSNP zonder schone lei.

bottom of page