top of page

ARBEIDSRECHT

Onze specialisten houden zich bezig met het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Denk daarbij onder meer aan vragen over arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, beëindigingsregelingen, arbeidsrecht bij reorganisaties, zieke werknemers, medezeggenschap, non-concurrentiebedingen, cao-recht, ontslag van statutaire bestuurders en overgang van onderneming.

 

Op al deze gebieden staan wij dagelijks zowel werknemers als werkgevers bij omdat wij het van belang vinden om beide zijden van het spectrum te kennen. Wij adviseren waar het kan en procederen waar het moet. Steeds op een voor de cliënt passende wijze. Daarnaast verzorgen wij  op maat gesneden workshops en lezingen over (actuele) arbeidsrechtelijke onderwerpen waaraan de cliënt en zijn organisatie behoefte hebben.

bottom of page