top of page

ERFRECHT

Stelvio advocaten adviseren en procederen in de meest uiteenlopende erfrechtkwesties. Wij staan erfgenamen en andere betrokkenen bij nalatenschappen bij, zoals executeurs en vereffenaars, maar ook personen die een legaat dienen te ontvangen of een legitieme portie. De volgende vragen komen regelmatig voorbij : 

 

  • Moet de nalatenschap worden aanvaard of verworpen? Kan uit de feiten worden opgemaakt dat  de nalatenschap al is aanvaard?

  • Is het testament geldig; was de erflater dementerend en wellicht niet in staat om zijn/haar wil te bepalen? En wat heeft de erflater precies bedoeld met zijn of haar testament?

  • Wat te doen als een executeur geen informatie geeft aan de erfgenamen? Wat doet u als u het niet eens bent met de rekening en verantwoording van de executeur?   

  • Hoe moet de nalatenschap verdeeld worden, inclusief de vraag hoe omgegaan moet worden met bij leven gedane giften aan erfgenamen? Wat is de rechtspositie van een erfgenaam waaraan door de erflater bij leven een huis ver onder de marktwaarde is verkocht? 

  • Is het beroep op de legitieme portie zinvol? Daarmee samenhangend: hoe wordt de legitieme portie berekend en welke schenkingen tellen bijvoorbeeld in die berekening?

  • Wat te doen als een executeur geen informatie geeft aan de erfgenamen? Wat doet u als u het niet eens bent met de rekening en verantwoording?   

  • Wat erft een niet door de erflater erkend kind en wat moet er ondernomen worden als het ouderschap van de erflater nog niet vaststaat?

bottom of page