top of page

MEDIATION

Mediation, conflictbemiddeling, is het door partijen zelf zoeken naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voor een geschil dat hen verdeeld houdt onder leiding van een neutrale derde, een mediator.

 

De voordelen van mediation boven een andere vorm van geschilbeslechting, veelal een juridische procedure, zijn snelheid (afronding heeft plaats binnen enkele weken), vertrouwelijkheid (de inhoud van de gesprekken blijft binnenskamers), behoud van (zaken)relatie (partijen vinden een modus om op een constructieve manier met elkaar verder te gaan dan wel op een acceptabele manier uit elkaar gaan) en het zelf in de hand hebben van de uitkomst (partijen zelf bepalen het resultaat, niet een derde, zoals een rechter of arbiter).

 

Mediation is door al haar voordelen, en doordat het van overheidswege steeds meer gepromoot is, steeds bekender geworden. Niet alleen particulieren willen hun verantwoordelijkheid voor het oplossen van het conflict zelf nemen, maar ook ondernemers willen hun interne en externe conflicten snel en doelmatig beslechten. Bij iedere vorm van interne en externe samenwerking is mediation toepasselijk.

 

Voor het bereiken van een optimaal resultaat is het van belang een betrouwbare, kundige en onpartijdige mediator te raadplegen. Aan ons kantoor is een mediator verbonden.

 

De gebieden waarop wij onder meer bemiddelen zijn (echt)scheidingsbemid­deling (inclusief het beëindigen van al dan niet geregistreerd partnerschap) en omgangsproblematiek, arbeidsrechtelijke conflicten, burengeschillen, vastgoedgerelateerde conflicten, waaronder huur, conflicten in samenwerkingsverbanden, en business mediation (conflicten binnen organisaties).

bottom of page