top of page

OVERIGE DIENSTEN

Wij kunnen u binnen onze specialismen ook terzijde staan door het geven van op maat gesneden workshops en lezingen over (actuele) juridische onderwerpen, door advisering over de juridische implicaties van voorgenomen beleid, gelet op bijvoorbeeld nieuwe wetgeving, door mee te denken over creatieve oplossingen voor uw problemen, door het beoordelen van de juridische juistheid van binnen uw organisatie gehanteerde standaarddocumenten (een quickscan), door het uitvoeren van een due­diligenceonderzoek in het kader van een overname of fusie van ondernemingen, waarbij de diverse contracten juridisch worden getoetst en beoordeeld, en door uw geschil te beslechten door middel van een bindend advies.

 

Stelvio advocaten stuurt u graag een offerte toe.

bottom of page